Om mig

 

henrik_smallI mötet med en professionell medmänniska finns starka krafter som rätt hanterade kan göra det svåra lättare eller göra det möjligt att se det du inte själv sett. Det är detta som är grundidén i den verksamhet jag bedriver.

Tanken är att du själv besitter alla de krafter du behöver, men att det kan vara svårt att se dem, och att få kontakt med dem p.g.a. olika orsaker.

Coaching/terapi är inga trollkonster. Det handlar om att få hjälp att bryta mönster och få hjälp att göra annorlunda, tänka annorlunda. Annorlunda än det du brukar, än det som kan begränsa dig. Ofta vet du vad du behöver, men får liksom inte till det, eller förstår inte hur du ska gå till väga. Det är DET du kan få hjälp med i mötet med en utbildad coach/terapeut.

Den form av coaching/terapi jag bedriver fokuserar helt på: här, nu och framåt. Det viktigaste att prata om, är det som finns längst fram i ditt huvud just nu. Det återspeglar ofta hur du har det på djupet och kan vara fokuserat till ett specifikt problem eller väldigt brett och allmänt. Det du vill prata om, är det vi jobbar med. Vi kan arbeta under en på förhand bestämd plan och tidsperiod eller helt öppet och följa det som sker.

Utöver mitt arbete med individuella möten inom ramen för personutveckling.nu, jobbar jag idag inom LSS med stödboende för personer med olika diagnoser. Tidigare arbetade jag inom barn- och ungdomspsykiatrin där jag dagligen träffade barn med svåra psykiatriska problem och familjer i kris.

Min bakgrund är också att jag arbetat som arbetsledare i olika positioner inom musik,TV, teater och film i nästan tjugofem år innan jag började inom det mera rent psykologiska. Där såg jag som mitt främsta mål att hjälpa individen att utvecklas genom att skapa ett klimat som främjade mod och egna initiativ. Vilket i slutänden skulle gynna verksamheten och alla inblandade.

Det finns dom som säger att den bästa ledarutbildningen är att gå i egen terapi och jag tror faktiskt att det stämmer. Själv har jag gått i olika former av terapi och handledning sedan början av 2000-talet och känner att det gett mig otroligt mycket, på livets alla plan.

Jag är utbildad konsult, coach och samtalsterapeut och har bl.a. gått en 4-årig utbildning inom Gestalt metodik på Nordisk Gestalt Instituts i Fredensborg i Danmark.

Välkommen att boka ett första möte!

Kommentera